Tấm sàn Grating

Cơ Khí Tiến Bộ tự hào là nhà sản xuất Tấm sàn grating đạt tiêu chuẩn. Sản phẩm chúng tôi cung cấp phù hợp với mọi yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ.

Hệ giàn giáo bao che

Cấu tạo gồm một số loại thép hộp hàn liên kết lại. gồm nhiều mô dun lắp với nhau tạo thành một hệ giàn giáo vững chắc Ưu điểm vượt chội với các loại giàn giáo khác là tính tiết kiệm, không cần chân tiếp đất, chỉ cần gắn chặt vào sàn là tạo thành những vị trí thuận lợi cho việt thi công  mặt ngoài tường bao.